Thu Cũ – Đổi Mới

14-03-2021
Hỗ Trợ Khách Hàng

Thu Cũ – Đổi Mới (Trade In) là một hình thức kinh doanh đã có từ lâu, khách hàng sẽ mang những món Đồ Cũ đến cửa hàng và đổi bù thêm tiền để lấy những món đồ mới mới (đôi lúc bạn dư tiền mang về đấy)

MacCareCenter hỗ trợ Thu Cũ – Đổi Mới cho đồ công nghệ – điện thoại – máy tính bảng – máy tính – MacBook – iMac – Laptop với các bước rất đơn giản

  1. Khách hàng gửi mô tả +  hình ảnh sản phẩm để được định giá sơ bộ
  2. MacCareCenter sẽ định giá sơ bộ theo mô tả và thông báo cho khách hàng
  3. Khách hàng mang sản phẩm qua cửa hàng để định giá thực tế
  4. MacCareCenter sẽ kiểm tra lại sản phẩm và thẩm định lần cuối
  5. MacCareCenter sẽ mua lại sản phẩm
  6. Hoặc khách hàng sẽ bù tiền để lấy sản phẩm khác

Bài viết liên quan